Data referring to: 2022-10-01, 2022-10-02

Settlement DatePeriodSSP
(£/MWh)
SBP
(£/MWh)
BDPDCRSPNIV
(MWh)
SPA
(MWh)
BPA
(MWh)
RPRPRVOVBVTOVTBVASVABVTASVTABVLinks to Underlying Data
2022-10-011250.00000250.00000FPNULL549.67360.000.001393.727-854.0531393.727-854.053-700.000710.000-700.000709.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-012240.00000240.00000FPNULL488.86360.000.001392.659-913.7961392.659-913.796-700.000710.000-700.000709.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-013240.00000240.00000FPNULL491.85910.000.001402.717-1020.9391402.717-1020.939-600.000710.000-600.000709.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-014240.00000240.00000FPNULL397.35110.000.001313.500-1026.1491313.500-1026.149-600.000710.000-600.000709.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-015245.00000245.00000FPNULL470.92490.000.001313.500-1005.0751312.500-1005.075-547.500710.000-547.500710.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-016240.00000240.00000FPNULL372.21900.000.001313.500-1103.9061313.500-1103.906-547.500710.000-547.500709.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-017237.50000237.50000FPNULL101.24420.000.001396.583-1267.8391396.583-1267.839-737.500710.000-737.500709.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-018-42.74000-42.74000FNNULL-221.05040.000.001315.250-1508.8001315.250-1508.800-737.500710.000-736.500710.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-019-43.09005-43.09005FNNULL-629.92290.000.001313.500-1905.9231313.500-1905.923-747.500710.000-746.500710.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0110-53.59000-53.59000FNNULL-774.69180.000.001323.408-2060.5991323.408-2060.599-747.500710.000-746.500710.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0111-38.55000-38.55000FNNULL-481.08530.000.001697.305-1858.8901697.305-1858.890-1029.500710.000-1028.500710.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0112-29.00000-29.00000FNNULL-342.14480.000.001658.564-1681.2091658.564-1681.209-1029.500710.000-1028.500710.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0113-8.30000-8.30000FNNULL-355.01370.000.001573.086-1678.6001573.086-1678.600-959.500710.000-958.500710.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-011425.0000025.00000FNNULL-61.17120.000.001537.196-1348.8671537.196-1348.867-959.500710.000-958.500710.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0115250.00000250.00000FPNULL488.50870.000.001302.493-1264.4841302.493-1264.484-150.000600.500-150.000599.500Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0116245.00000245.00000FPNULL343.85100.000.001010.998-1141.6471009.998-1141.647-150.000624.500-150.000624.500Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0117240.00000240.00000FPNULL130.00610.000.001058.350-987.0101057.350-987.0100.00058.6660.00058.666Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0118275.00000275.00000FPNULL334.55940.000.001124.542-789.9821123.541-789.9820.0000.0000.0000.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0119250.00000250.00000FPNULL176.74680.000.001099.433-922.6861098.433-922.6860.0000.0000.0000.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0120105.00000105.00000FNNULL-48.14040.000.001022.500-1070.6401022.500-1069.6400.0000.0000.0000.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0121100.00000100.00000FNNULL-186.39170.000.001014.167-1200.5581014.167-1199.5580.0000.0000.0000.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-01220.000000.00000FN0.00000-494.99570.000.00900.500-1395.496900.500-1394.4960.0000.0000.0000.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0123-69.49000-69.49000FN0.00000-476.03240.000.00852.500-1333.200852.500-1332.2000.0004.6680.0004.668Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0124-69.49000-69.49000FN0.00000-477.98710.000.00852.500-1336.985852.500-1335.9850.0006.4980.0006.498Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0125-69.49000-69.49000FN0.00000-333.83170.000.00858.000-1204.834858.000-1203.8340.00013.0020.00013.002Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0126-68.71455-68.71455FN0.00000-241.59300.000.00854.333-1097.508854.333-1096.5080.0001.5820.0001.582Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0127-69.49000-69.49000FNNULL-214.16330.000.00859.045-1108.959859.045-1107.9590.00035.7500.00035.750Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0128-69.49000-69.49000FNNULL-293.86970.000.00802.713-1107.750802.713-1106.7500.00011.1670.00011.167Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0129-69.49000-69.49000FNNULL-318.63800.000.00784.170-1126.059784.170-1125.0590.00023.2500.00023.250Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0130-69.49000-69.49000FNNULL-416.28780.000.00788.653-1226.524788.653-1225.5240.00021.5830.00021.583Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0131-69.49000-69.49000FNNULL-531.33030.000.00822.023-1353.354822.023-1352.3540.0000.0000.0000.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-013220.0000020.00000FNNULL-91.51430.000.00963.906-1055.420963.906-1054.4200.0000.0000.0000.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0133245.00000245.00000FPNULL49.34410.000.00840.819-791.475839.819-791.4750.0000.0000.0000.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0134270.00000270.00000FPNULL408.55110.000.001003.187-594.6361002.187-594.6360.0000.0000.0000.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0135275.11000275.11000FPNULL389.48040.007.111214.544-825.0631213.544-825.0630.0000.0000.0000.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0136287.11000287.11000FP0.00000928.65510.007.111385.075-499.1711384.075-499.1710.00042.7510.00042.751Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0137287.11000287.11000FP0.00000933.04790.007.111309.444-483.2341308.444-483.2340.000106.8380.000106.838Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0138287.11000287.11000FP0.000001118.17470.007.111601.631-617.2581600.631-617.2580.000133.8020.000133.802Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0139287.11000287.11000FP0.00000931.78620.007.111438.561-710.3331437.561-710.3330.000203.5580.000203.558Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0140275.11000275.11000FP0.00000750.15640.007.111364.554-814.3981363.554-814.3980.000200.0000.000200.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0141275.11000275.11000FP0.00000669.85910.007.111194.629-724.7701193.629-724.7700.000200.0000.000200.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0142257.11000257.11000FP0.00000402.10720.007.111127.842-925.7341126.842-925.7340.000200.0000.000200.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0143257.11000257.11000FP0.00000385.99030.007.111143.966-982.9761142.966-982.9760.000225.0000.000225.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0144235.00000235.00000FP0.00000112.58040.000.001190.791-1303.2941190.791-1303.2940.000225.0000.000224.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-014550.1500050.15000FNNULL-142.45050.000.00984.426-1251.876984.426-1250.8760.000125.0000.000125.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-014650.5000050.50000FNNULL-109.39000.000.00875.893-1110.563875.893-1109.5630.000125.0000.000125.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0147240.00000240.00000FPNULL183.17220.000.00937.536-1282.416937.536-1282.4160.000528.0000.000527.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0148235.00000235.00000FPNULL52.71760.000.001151.148-1626.4711151.148-1626.4710.000528.0000.000527.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-02159.9600059.96000FNNULL-119.12400.000.001284.154-1431.2781284.154-1431.278-500.000528.000-499.000528.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-02262.8600062.86000FNNULL-72.39160.000.001167.633-1268.0251167.633-1268.025-500.000528.000-499.000528.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-02353.0000053.00000FNNULL-334.92480.000.001200.417-1038.3421200.417-1038.342-1025.000528.000-1024.000528.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-02486.1900086.19000FNNULL-153.58840.000.001336.608-993.1971336.608-993.197-1025.000528.000-1024.000528.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-02553.0000053.00000FNNULL-480.65880.000.001309.560-918.3061309.560-918.306-1400.000528.000-1399.000528.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-02644.9698844.96988FNNULL-585.89370.000.001325.908-1039.8021325.908-1039.802-1400.000528.000-1399.000528.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0276.000006.00000FNNULL-569.44170.000.001344.292-1091.7331344.292-1091.733-1350.000528.000-1349.000528.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-02814.8900014.89000FNNULL-280.04160.000.001612.958-1071.0001612.958-1071.000-1350.000528.000-1349.000528.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0299.890009.89000FNNULL-501.06630.000.001449.952-1004.0181449.952-1004.018-1475.000528.000-1474.000528.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-021014.8904014.89040FNNULL-329.67500.000.001602.100-984.7751602.100-984.775-1475.000528.000-1474.000528.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-021126.0000026.00000FNNULL-198.15480.000.001638.217-911.8721638.217-911.872-1452.500528.000-1451.500528.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0212240.00000240.00000FPNULL130.24370.000.001532.375-477.6311532.375-477.631-1452.500528.000-1452.500527.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0213249.95000249.95000FPNULL260.29000.000.001417.710-120.4201416.710-120.420-1565.000528.000-1565.000528.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0214235.00000235.00000FPNULL105.48870.000.001287.453-154.7911287.453-154.791-1565.000537.837-1565.000536.837Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0215140.00000140.00000FNNULL-69.00580.000.00797.650-647.907797.650-646.907-750.000531.265-750.000531.265Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0216235.00000235.00000FPNULL4.47300.000.00547.993-245.730547.911-245.730-750.000452.114-750.000451.197Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-021796.4200096.42000FNNULL-335.60480.000.00539.617-750.222539.617-750.222-250.000125.000-249.000125.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0218110.73000110.73000FNNULL-11.68420.000.00547.168-493.610547.168-493.610-250.000184.551-249.000184.551Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0219105.00000105.00000FNNULL-60.44780.000.00325.855-391.904325.855-390.9040.0005.6160.0005.616Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-0220101.92876101.92876FNNULL-193.85830.000.00265.000-458.858265.000-457.8580.0000.0000.0000.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-02216.500006.50000FNNULL-496.09540.000.00265.000-761.095265.000-760.0950.0000.0000.0000.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-02225.000005.00000FN0.00000-800.25170.000.00265.000-1065.252265.000-1064.2520.0000.0000.0000.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-02235.000005.00000FN0.00000-1037.17770.000.00265.012-1302.178265.012-1301.1780.0000.0000.0000.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-02241.000001.00000FN0.00000-1239.52000.000.00316.766-1581.322316.766-1580.3220.00025.1350.00025.135Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-02251.000001.00000FN0.00000-769.27210.000.00147.598-964.106147.598-963.1060.00047.2500.00047.250Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-02261.000001.00000FN0.00000-682.26610.000.00136.500-835.547136.500-834.5470.00016.7810.00016.781Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-10-02271.000001.00000FNNULL-385.81240.000.00141.762-527.562141.762-526.5620.0000.0000.0000.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!